In nieuws

“Ik ken dit bedrijf al lang.” “De ondernemer komt betrouwbaar over.” Het zijn veelgehoorde redenen om een due diligence-onderzoek over te slaan. Zo bespaar je kosten en tijd toch? Het tegendeel is waar.

Bij een succesvolle bedrijfsovername is een gedegen due diligence rapport onmisbaar.  Het onderzoek naar de juistheid van de door de verkoper gepresenteerde informatie is cruciaal om gegarandeerd te zijn van een geslaagde bedrijfsovername. Je weet nooit of er nog lijken uit de kast komen. Due diligence betekent letterlijk ‘gepaste zorgvuldigheid’. Ondernemers spreken ook wel van een boekenonderzoek. Een goede DD buigt zich over alle informatie die het bedrijf beschikbaar heeft. Ook waardevol omdat het je onderhandelingspositie versterkt.

Financiële aspecten
Allereerst wordt er gekeken naar financiële gegevens. Denk daarbij aan geldleningen, bankgaranties, hypotheekrechten, pandrechten, borgstellingen, kredietovereenkomsten, schuldbewijzen, lease-overeenkomsten en jaarrekeningen. De analyse die daar uit volgt, maakt duidelijk hoe het bedrijf er financieel voor staat. Zo heb je de garantie dat het bedrijf in gezonde staat verkeert.

Juridische aspecten
Bij het DD-onderzoek spelen ook allerlei juridische zaken een rol. Je wilt in de toekomst niet te maken krijgen met claims, vergunningsproblemen of rechtszaken. Ook is het belangrijk om te weten hoe het intellectueel eigendom geregeld is en hoe bestaande overeenkomsten eruit zien. Vanzelfsprekend wordt er tevens gekeken naar de arbeidsrechtelijke kant van de onderneming.

Personeelszaken
In principe neem je bij een overname het personeel altijd mee onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als ze hadden bij hun oude werkgever. Vergeet niet dat de verkopende partij tot een jaar na de overname aansprakelijk is voor het personeel. Het is daarom belangrijk om alles te weten over arbeidsovereenkomsten, pensioenregelingen, CAO’s en langdurig verzuim.

Fiscale aspecten
Bij de fiscale aspecten draait het om de structuur van de onderneming. Ook onderzoeken fiscalisten of alle zaken met de Belastingdienst op orde zijn. Zo hoef je niet bang te zijn voor naheffingen of boetes. Verder wordt het vastgoed onder de loep gelegd.

Commerciële aspecten
Het commerciële onderzoek draait om de loyaliteit van klanten en de visie van het management op de markt. Verder gaat het om omzetcijfers, klantenbestanden en de debiteurenpositie. Zo kan worden vastgesteld wat de concurrentiepositie is en hoe competitief de markt is.

Sterke en zwakke kanten
Behalve een controle van de door de verkoper verstrekte gegevens is het DD-onderzoek ook een manier om de sterke en zwakke kanten van een onderneming in kaart te brengen en mogelijke verbeterpunten te formuleren. Zo is het DD- onderzoek een analyse die licht werpt op het verleden, de stand van het heden weergeeft en een blik werpt op de toekomst.

 

CONTACT OPNEMEN